Incoterms 2000

 

Incoterms 2000

 

De nieuwste in- en verkoopcondities zijn vastgelegd in dertien internationaal erkende incoterms 2000. Deze kunnen worden ingedeeld in vier groepen, namelijk een E-clausule, drie F-clausules, 4 C-clausules en vijf D-clausules. De verkoper draagt in stijgende lijn van de groep E tot de groep D meer plichten.

Het afsluiten van de vervoersovereenkomst is bij de E- en F- clausules voor de koper en bij de C- en D-clausules voor de verkoper. Hieronder vindt u een samenvatting van de verschillende terms.

 

Groep E

In groep E zijn kosten en risico voor de verkoper minimaal omdat hij de goederen slechts beschikbaar hoeft te stellen op zijn eigen terrein.

 

EXW = Ex Works...(noem de plaats waarvandaan)

- af fabriek...

- transport wordt geregeld door de koper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de verkoper de goederen beschikbaar stelt

- kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de verkoper de goederenbeschikbaar stelt

 

Groep F

Onder de F condities (incl. FCA tenzij anders overeengekomen) regelt en betaalt de verkoper het transport in het land waaruit geëxporteerd wordt.

 

F.O.B. = Free on Board...(noem de haven van vertrek)

- franko aan boord

- transport wordt geregeld door de koper vanaf het moment dat de goederen aan boord zijn

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen de railing van het schip in de haven van vertrek passeren

- kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen de railing van het schip in de haven van vertrek passeren

 

F.A.S. = Free Alongside Ship...(noem de haven van vertrek)

- Franko langszij schip

- transport wordt geregeld door de koper vanaf het moment dat de goederen in de haven van vertrek aankomen.

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen naast het schip gelost zijn.

- kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen naast het schip gelost zijn.

 

F.C.A. = Free Carrier...(noem de plaats)

- Op vrachtauto geladen af ... (meestal plaats van verlading)

- transport wordt geregeld door de koper of door de verkoper in opdracht van de koper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen ter beschikking wordt gesteld aan de vervoerder op de genoemde plaats

- kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen ter beschikking wordt gesteld aan de vervoerder op de genoemde plaats

 

Groep C

Onder de C condities regelt en betaalt de verkoper het transport maar is hij niet verantwoordelijk voor het risico van het transport

 

C.F.R. = Cost and Freight...(noem de haven van aankomst)

- kosten en vracht

- transport wordt geregeld door de verkoper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen de reling van het schip in de aankomsthaven passeren

- kosten gaan over van de verkoper op de koper in de aankomsthaven, koper betaalt inklaring e.d.

 

C.I.F. = Cost, Insurance, Freight...(noem de haven van aankomst)

- kosten, verzekering en vracht

- transport en verzekering worden geregeld door de verkoper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen de railing van het schip in aankomsthaven passeren

- kosten gaan over van de verkoper op de koper in de aankomsthaven, koper betaalt inklaring e.d.

 

C.P.T. = Carriage Paid To...(noem de plaats van bestemming)

- transport betaald tot...

- transport wordt geregeld door de verkoper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen aan de vervoerder ter beschikking worden gesteld

- kosten gaan over van de verkoper op de koper in de aankomsthaven, koper betaalt inklaring e.d.

 

C.I.P. = Carriage and Insurance Paid to...(noem de plaats van bestemming)

- kosten en verzekering betaald tot...

- transport en verzekering worden betaald door de verkoper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen aan de vervoerder ter beschikking worden gesteld

- kosten gaan over van de verkoper op de plaats bestemming, koper betaalt inklaring e.d.

 

Groep D

Onder de D condities zijn kosten en risico voor de verkoper maximaal omdat hij ervoor moet zorgen dat de goederen beschikbaar beschikbaar komen op de afgesproken plaats.

 

D.A.F. = Delivered at Frontier...(noem de grens)

- franko grens...

- transport wordt geregeld door de verkoper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de verkoper de goederen de grens passeren

- kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de verkoper de goederen de grens passeren 

 

D.E.S. = Delivered Ex Ship...(noem de aankomsthaven)

- franko vanaf schip...

- transport wordt geregeld door de verkoper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen aan boord van het schip ter beschikking van de koper komen

- kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen aan boord van het schip ter beschikking van de koper komen

 

D.E.Q. = Deliverd Ex Quay...(noem de aankomsthaven)

- franko vanaf kade

- transport wordt geregeld door de verkoper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat dat de goederen op de kade ter beschikking van de koper worden gesteld.

- kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat dat de goederen op de kade ter beschikking van de koper worden gesteld.

 

D.D.U. = Deliverd Duty Unpaid...(noem de plaats van bestemming)

- franko, niet ingeklaard

- transport wordt geregeld door de verkoper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de afgesproken plaats.

- kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de afgesproken plaats.

 

D.D.P. = Delivered Duty Paid...(noem de plaats van bestemming)

- franko, ingeklaard

- transport wordt geregeld door de verkoper

- risico gaat over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de afgesproken plaats.

- kosten gaan over van de verkoper op de koper op het moment dat de goederen ter beschikking van de koper worden gesteld op de afgesproken plaats.

 

 

 

 

 

Ginseng capsules
Ginseng Slices
Ginseng Zalf